Standardele de securitate ale usii

Existã deja reglementãri legale europene, atunci când și poloneze în departamentul de protecție a persoanelor în locuri amenințate de explozie. Bãuturile din astfel de documente europene sunt informațiile 99/92 / CE din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime de îmbunãtãțire definitivã a nivelului de încredere și de control al sãnãtãții lucrãtorilor potențial expuși riscului de atmosfere explozive.

Acest document stabilește cerințele în primul rând pentru angajator. În primul rând, solicitã angajatorului sã garanteze siguranța subordonaților noștri în timpul executãrii unui lucru simplu la sediul fabricii. În plus, se aplicã la prevenirea concentrațiilor explozive în mediul de lucru. În același timp, previne sursele de aprindere, pe care orice explozie poate sã o porneascã în orice soluție. În plus, aceastã regulã necesitã reducerea efectelor foarte dãunãtoare ale unei explozii. În plus, în Republica Polonã existã acte normative care determinã prevederile din domeniu discutate într-un domeniu foarte larg. Aceasta este în primul rând dreptul din 29 mai 2003, de fapt, cerințele minime pentru siguranța și igiena angajaților muncitorilor cu privire la semnificația muncii pe care poate apãrea o atmosferã explozivã (Journal of Laws No. 1007 din 2003, item 1004 și Ordonanța din 8 iulie 2010 privind cerințele minime privind încrederea și sãnãtatea la locul de muncã, referitoare la opțiunea unei atmosfere explozive în mediul de lucru (Jurnalul Oficial al României nr. 138, punctul 931, care încep cu directiva discutatã mai sus.Siguranța împotriva exploziilor este protejatã împotriva exploziilor, care este la sfârșitul de a ajuta nu numai magazinul și materialele, ci și controlul angajaților. Prin urmare, este deosebit de important ca angajatorii sã desemneze zone potențial explozive. În plus, doriți sã verificați sistemele anti-explozie existente, care îndeplinesc un rol deosebit de important în ceea ce privește siguranța împotriva exploziilor. În același timp, ar trebui pregãtite materiale precum evaluarea riscului de explozie și documentul privind protecția împotriva exploziilor. Scrierea acestor documente rezultã din dreptul Ministrului de Interne și al Consiliului din 7 iunie 2010 (Jurnalul Oficial al Republicii Moldova nr. 109, nr. 719, pe baza prevederilor legale și a specificațiilor tehnice aplicabile, precum și a reglementãrilor ministrului economiei din 8 iulie 2010 (Jurnalul de Legi din 2010 nr. 138, pct. 931.